ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทั้งหมด

Demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee

เผยแพร่เมื่อ 28 ตุลาคม 64

Card image cap

Demoralized by the charms of pleasure of the moment, so blinded by desire, that they cannot foresee idea of denouncing pleasure and praising

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 64

Card image cap

หลักสูตรภาษาไทย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการกับความถนัด ความสามารถ ประกอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้าขยายการเรียนรู้สู่โลกการศึกษายุคใหม่ เปิดโอกาสแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพายัพ สมัครเรียนได้ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 17 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาไทยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ นิติศาสตร์ การตลาด การจัดการ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การบัญชี ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จิตวิทยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอ

ด่วน...นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่มีความประสงค์จะเข้ารับวัคซีน

เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 64

Card image cap

เพื่อเสริมภูมิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดสรรจากรัฐบาลเข็มที่ 1 สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์การฉีดวัคซีนผ่านเว็บ "ก๋ำแปงเมือง" ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อยากให้ COVID-19 หมดไปอยากโชว์ความสดใสให้โลกเห็นขอความร่วมมือทุกท่านในการดูและตัวเอง

เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 64

Card image cap

อยากโชว์ความสดใสให้โลกเห็น ขอความร่วมมือทุกท่านในการดูและตัวเอง และเชื่อมั่นว่า เมื่อเชื้อหมดไป เราจะกลับมามีความสุข มีรอยยิ้มด้วยกันอีกครั้ง #ด้วยรักและห่วงใย #เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน #COVID19 #PYUCareYOU

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 65

Card image cap

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาไทย พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 บาท สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตร นิติศาสตร์ การตลาด การจัดการ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การบัญชี ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จิตวิทยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นิเทศศาสตร์ ดุริยางค์ศาสตร์ นิติศาสตร์ (หลักสูตรพิเศษ) และ นิติศาสตร์ MOU (หลักสูตรพิเศษ) ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก www.payap.ac.th หรือ โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241