ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


บริจาคให้พายัพ


  • ยอดเงินที่บริจาคเพื่อทุนการศึกษาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
  • ทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาค นำมาใช้พัฒนามหาวิทยาลัยพายัพในด้านต่าง ๆ
  • เป็นส่วนหนึ่งที่มอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน

สิทธิประโยชน์


  • ทุนการศึกษาสำหรับบุตรศิษย์เก่า
  • เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพในราคาพิเศษ
  • อื่นๆ

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ