evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

ฉลองครบรอบ 40 ปี มพย.มอบ 40 ทุน PDF พิมพ์ อีเมล

             ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ทุกท่านร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ โดยการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆ จำนวน 40 ทุน  ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  ทั้งนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่า จะแจ้งกำหนดการ และการดำเนินงานให้กับ ศิษย์เก่าทุกท่าน ได้รับทราบต่อไป