evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

 • PDF
 • พิมพ์

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา "เวียงบัวเกมส์"

          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000.- บาท  ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการแข่งขันกีฬาสถาบันนิติศาสตร์ภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา "เวียงบัวเกมส์"  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และได้กำหนดการแข่งขันในวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2554  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 • PDF
 • พิมพ์

ขอแสดงความเสียใจ

          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความเสียใจกับอาจารย์เมตตา   พรวรรณะศิริเวช  ที่ได้เสียคุณพ่อไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2554  ที่อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 

 • PDF
 • พิมพ์

ขอขอบพระคุณ

คณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบพระคุณ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดที่ทำการอาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2554  เวลา  10.00 น.  คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอขอบคุณทุกคำอวยพร ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ และมีกำลังใจในการที่จะบริหารสมาคมฯ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  และจะทำให้อาคารสำนักงานหลังนี้ เป็นศูนย์รวมพลังให้ศิษย์เก่าสร้างสรรค์ผลงาน และส่งเสริมกันและกันให้เจริญรุ่งเรืองสืบๆ ไป

 • PDF
 • พิมพ์

พิธีเปิดที่ทำการอาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่า

          สมาคมศิษย์เก่า ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ (ตรงกันข้ามกับอาคารสายธารธรรม)  ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554  เวลา 10.00  น. พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบัน จำนวน  10  คณะ  และ  3 วิทยาลัย  จำนวน  13  ทุน  เสร็จพิธีเชิญร่วมรับประทานอาหารว่าง พร้อมรับของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ

 • PDF
 • พิมพ์

อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่าน ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการปรับปรุง ช่วยกันตกแต่งให้สวยงาม เพื่อต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ในวันรับปริญญา รุ่นที่ 34

 

 

 • PDF
 • พิมพ์

กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต รุ่นที่ 34

            นายจักกฤช  ตรีวิชา  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต รุ่นที่ 34  เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน  2554  ณ อาคารสายธารธรรม เขตแม่คาว

 • PDF
 • พิมพ์

สารแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่

            เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายภูมิภาครวมถึงอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 50 ปี ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ทำให้ในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอีกทั้งยังส่งผลต่อการคมนาคมขนส่ง ภาคธุรกิจ สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์การการกุศล สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ต่างช่วยกันเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูเศรษฐกิจและบ้านเรือนหลังน้ำลดในบางพื้นที่ เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาคมสมาชิกเป็นวงกว้าง และสมาชิกของสมาคมส่วนหนึ่งมีภารกิจที่ต้องออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้

             ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์ จึงขอส่งกำลังใจและความห่วงใยมายังสมาคมสมาชิก ตลอดจนบุคลากรของทุกสมาคม ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสมาคมสมาชิกและบุคลากรอีกหลายสมาคม ที่ออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมิได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และในโอกาสเดียวกันนี้ กระผมขอส่งแรงใจให้กับทุกสมาคม ได้ร่วมกันต่อสู้ภัยธรรมชาติครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และจักได้ช่วยกันเร่งกอบกู้และฟื้นฟูประเทศชาติให้กลับสู่สภาพปกติร่วมกันต่อไป

                                                   นายชาญชัย  สุวรรณวัฒน์

             นายกสมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

 • PDF
 • พิมพ์

อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

          ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม  2554  เวลา 10.00 น.  พร้อมรับของที่ระลึกจากสมาคมศิษย์เก่าฯ

 

 • PDF
 • พิมพ์

รวมใจร่วมทุกข์

          สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคนไทยหลายๆ จังหวัด คือวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน บั่นทอนกำลังกาย กำลังใจ นำมาซึ่งความท้อแท้และการสูญเสีย มากมายเกินที่จะบรรยาย คราบน้ำตาจากพี่น้องจำนวนมาก การพลัดพรากจากที่พักอาศัย เป็นสิ่งที่ต้องจำยอมในภาวะวิกฤติเช่นนี้ แต่ท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้ น้ำใจแห่งการรวมใจ และร่วมกันแบ่งเบาภาระจากทุกภาคส่วน ก็หลั่งไหลสู่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย อาจจะไม่เยียวยาได้ทั้งหมด แต่ก็บรรเทาเบาบางได้ในระดับหนึ่ง จึงขอเป็นกำลังใจแก่พี่น้องที่ต้องต่อสู้ ฝ่าฝันวิกฤตการณ์น้ำท่วม ในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 4 จาก 7