evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

กิจกรรม

  • PDF
  • พิมพ์

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ตำบลบ้านป้อม จังหวัดอยุธยา  โดยมีคุณทัศนีย์  ยะจา อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า และนายจักกฤช  ตรีวิชา  นายกสมาคมศิษย์เก่า ได้ร่วมเดินทางไปแจกของพร้อมกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ  ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2554 

 

 

 

 

 

 

  • PDF
  • พิมพ์

ประสบความสำเร็จอย่างวัยรุ่นมืออาชีพกับสาหร่ายเถ้าแก่น้อย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ โดยคุณวสิน  เลิศเกียรติดำรงค์ อุปนายกฝ่ายวิชาการวิชาชีพ  ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "ประสบความสำเร็จอย่างวัยรุ่นมืออาชีพ กับสาหร่ายเถ้าแก่น้อย โดยคุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง  จำกัด ในวันอังคารที่ 6  กันยายน  2554  ณ ห้องประชุม ดร.บุญทอง  ภู่เจริญ


  • PDF
  • พิมพ์

ภาพกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 2011

  • PDF
  • พิมพ์

ผลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Payap Alumni 2011

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบพระคุณอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Payap Alumni 2011

ณ Bully Bowl  อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว   เมื่อวันเสาร์ที่  27  สิงหาคม  2554

สมาคมศิษย์เก่า โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาสมาคมให้เติบโตเข้มแข็ง

มาอย่างต่อเนื่อง และทำโครงการกิจกรรมต่างๆ ให้เราได้มาทำดีร่วมกัน  ในการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในครั้งนี้

ได้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ เพราะทุกท่านได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยความรักและความอบอุ่น

นายธนันท์  อานนทวิลาศ  ประธานจัดการแข่งขัน  และคุณเทวมิตร  รุ่งเรืองวงศ์   รองประธานจัดการแข่งขัน

ขอขอบคุณ และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทางสมาคมฯ จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ

 

สรุป ผลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Payap Alumni 2011

ถ้วยรางวัลประเภททีม

1.รางวัลชนะเลิศประเภททีม  ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่ทีม    SAWASDEE ORIENTAL                      ด้วยคะแนนรวม                  1,450  คะแนน

2.    รางวัลชนะเลิศอันดับ 1        ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

ได้แก่ทีม   โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์                 ด้วยคะแนนรวม                  1,411   คะแนน

3.    รางวัลชนะเลิศอันดับ 2        ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

ได้แก่ทีม    บริษัทเลิศวสิน  จำกัด                                 ด้วยคะแนนรวม                  1,399   คะแนน

4.รางวัลชนะเลิศประเภททีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

ได้แก่ทีม   สโมสรไลออนส์เชียงใหม่                            ด้วยคะแนนรวม                  1,400    คะแนน

ถ้วยรางวัลประเภทบุคคล

1.    รางวัลชนะเลิศ 3 เกมส์สูงสุดชาย    ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายอนุชา  ชยะกุล

ได้แก่ คุณ MAX   จากทีม โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ 2      ด้วยคะแนนรวม        707   คะแนน

2.    รางวัลชนะเลิศ 3 เกมส์สูงสุดหญิง   ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายพงศ์สันติ์  เจริญกุศล

ได้แก่ คุณ AONG   จากทีม โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ 2     ด้วยคะแนนรวม       674   คะแนน

3.    รางวัลชนะเลิศ เกมส์เดียวสูงสุดชาย   ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นายสุริยศักดิ์   สุริยมณี

ได้แก่ คุณ BANK   จากทีม PAK PAYAP          ด้วยคะแนนรวม      264   คะแนน

4.     รางวัลชนะเลิศ เกมส์เดียวสูงสุดหญิง   ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ นางสาวทัศนีย์   ยะจา

ได้แก่ คุณ B   จากทีม ก้นครัว        ด้วยคะแนนรวม       258   คะแนน

5.    รางวัลบู้บี้ชาย   ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

ได้แก่  คุณ  champlon   จากทีม  GOD2        ด้วยคะแนนรวม   242   คะแนน

6.    รางวัลบู้บี้หญิง   ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

ได้แก่  คุณ OFF   จากทีม ศาสนกิจ         ด้วยคะแนนรวม    271   คะแนน

ถ้วยรางวัลประเภททีม สานสัมพันธ์

1.รางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย  ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

ได้แก่ทีม สโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ

2.   รางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง   ถ้วยรางวัลเกียรติยศของ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

ได้แก่ทีม  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

  • PDF
  • พิมพ์

สมาคมศิษย์เก่าฯ จ้ดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

สมาคมศิษย์เก่าฯ จ้ดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Payap Alumni 2011 สานสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม  2554 ณ Bully Bowl กาดสวนแก้ว  ระหว่าง ผู้บริหาร , คณะกรรมการสมาคมฯ ,สโมสรอาจารย์ , สโมสรเจ้าหน้าที่  และสโมสรนักศึกษา  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี อันดีระหว่างกัน

 

สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมแข่งขัน โดยแบ่งเป็น
ประเภททีมชนะเลิศชาย  และประเภททีมชนะเลิศหญิง  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
พายัพ และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

หน้า 1 จาก 3