evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า PDF พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน เสนอชื่อศิษย์เก่าที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพคนใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ได้ที่ เวปไซต์ สำนักพัฒนานักศึกษา http://std.payap.ac.th  หรือขอรับใบสมัครฯ ได้ที่สำนักงานประสานงานศิษย์เก่า อาคารพันธกร ห้อง 104 สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และโปรดนำส่งภายในวันที่ 20 มกราคม  2557