evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

  • PDF
  • พิมพ์

ขอแสดงความยินดี

           ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่จะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติ ทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพายัพเป็นที่รู้จักแก่สังคม ในสังคมปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซับซ้อนกว่าอดีต แนวคิดในการดำเนินชีวิตที่ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามกาลเวลา ดังนั้นเวลาจะทำอะไรก็ตามต้องใช้หลักการ "คิดก่อนทำ ทำให้ดี ตั้งใจให้มั่นและทำลงไป ผลที่เกิดจะออกมาดี"

           เมื่อก่อนเราอาจจะทำด้วยความรัก ทำด้วยความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ มันไม่สามารถสู้ได้ การที่คิดให้ดีที่สุดแล้วทำ เพราะปัจจุบันโลกเรากว้างมากและใหญ่มากและน่ากลัวมาก ถ้าคุณไม่เก่งจริงก็จะลำบาก เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง มีการแข่งขันสูงและจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น คุณต้องเก่งให้จริง ซึ่งมิได้หมายความว่าต้องเรียนให้เก่ง ต้องเก่งจริงให้ได้ ในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่อยากจะทำ ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น ศึกษาให้มาก ตั้งใจให้มากแล้วเก่งให้จริงที่สุดเท่าที่จะเก่งได้ บัณฑิตยุคใหม่ต้องเก่ง ต้องมีความรู้ความสามารถและปฎิบัติงานได้จริง โลกข้างนอกจะกว้างขนาดไหน จะน่ากลัวอย่างไร คนเก่งต้องผ่านได้แน่นอน

                         นายจักกฤช  ตรีวิชา  นายกสมาคมศิษย์เก่า

  • PDF
  • พิมพ์

ขอแสดงความยินดี

 

"จบ 2555"   ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอีกก้าวหนึ่ง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพระพรทุกท่าน ให้มีความจำเริญทุกด้านในชีวิต

                            ศาสนาจารย์มานะ  ดวงสุวรรณ  อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้เป็นเพียงก้าวที่เริ่มต้นชีวิต ในโลกกว้างยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกมากมาย จงนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จนประสบความสำเร็จแล้วนึกถึงมหาวิทยาลัย คิดว่าจะมีโอกาสตอบแทนมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

                            คุณเทวมิตร  รุ่งเรืองวงค์  อุปนายกฝ่ายประสานงานกิจกรรม 

ขอแสดงความยินดีกับน้องทุกท่าน ที่ได้ก้าวผ่านขั้นที่หนึ่งของชีวิต ขั้นต่อๆไป ขอให้มุ่งมั่นให้ถึงจุดมุ่งหมายที่หวังไว้

                            คุณวิจิตรไพลิน  เสรีศักดิ์  อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน เส้นทางผ่านสายนี้ เป็นทางผ่านที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต จงภูมิใจและจดจำไว้ให้ดีว่าครั้งหนึ่ง เราเป็นสายเลือดของพายัพ

                            คุณวรงค์ศักดิ์   วิจักษ์วงศกร     อุปนายกฝ่ายกีฬาและดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน ที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการหล่อหลอมให้เป็นคนเก่ง ดี และมีคุณธรรม จริยธรรมที่เราภูมิใจ

                            อาจารย์คมกฤต  วงค์นาง      ปฎิคม    

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้ก้าวข้ามรั้วมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าสู่สนามต่อสู้แห่งชีวิตจริงๆ เสียทีแต่ขอให้คิดเสมอว่ามหาวิทยาลัย ให้อะไรกับเรา แล้วเราจะให้อะไรกลับสู่มหาวิทยาลัยบ้าง

                            คุณทรงศิลป์  พิริยะคุณธร    กรรมการกลาง

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญในการที่จะก้าวไปสู่ชีวิตของการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและการดำรงชีวต และขอให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

                            คุณยุทธิชัย  แก้วป้อม    กรรมการกลาง

   

  • PDF
  • พิมพ์

สนับสนุน กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม

Backlink lazer epilasyon merkezleri dermatolog kalıcı makyaj

สมาคมศิษย์เก่าฯ  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มพย. ในโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม โดยการนำทีมของนายกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ไปบริจาคผ้าห่ม เครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน และของเล่นเด็ก ณ โรงเรียนแม่แดดน้อย  อ.กัลญานิวัฒนา  จ.เชียงใหม่   ในวันที่  28 - 29  มกราคม  2555  สมาคมฯ ได้บริจาคชุดผ้าห่มและเครื่องบรรเทาความหนาว จำนวน 10 ชุด  เป็นจำนวนเงิน  2,000.- บาท รูปภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 3 จาก 8