evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

  • PDF
  • พิมพ์

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าม.พายัพ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ โบสถ์เฮนรี ลูซ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น  นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ และ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันทำพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยืเก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2553-2554 โดยมี นายจักกฤช  ตรีวิชา เป็นนายกสมาคม ฯ ในพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ มหาวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณ นางสาวทัศนีย์ ยะจา นายกสมาคมฯเพิ่งผ่านพ้น ซึ่งได้บริหารสมาคมติดต่อกัน 2 สมัย ( 4 ปี)

  • PDF
  • พิมพ์

งานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “จุดประกาย SMEs สู่ความสำเร็จกับสาหร่ายเถ้าแก่น้อย

คุณวสิน เลิศเกียรติดำรงค์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ อุปนายกฝ่ายวิชาการวิชาชีพ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “จุดประกาย SMEs  สู่ความสำเร็จกับสาหร่ายเถ้าแก่น้อย” ในวันที่ 6  กันยายน 2554 ณ ห้อง ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล เวลา  15.00  น.   กับคุณอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  • PDF
  • พิมพ์

สมาคมศิษย์เก่า ม.พายัพ เชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล Payap Alumni 2011

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  Payap Alumni 2011  ในวันเสาร์ที่  27 สิงหาคม  2554  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ  Bully Bowl กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการกองทุนเพื่อการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมบริการสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลอื่น ๆ  โดยทางสมาคมฯ มีของที่ระลึกมอบให้กับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และของรางวัลอีกมากมาย     
รางวัลในการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภททีม และประเภทบุคคล  ซึ่งประเภททีม ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของหม่อมหลวงปนัดดา  ดิสกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สนใจติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ 053-241255 ต่อ 297  หรือ 081-8817857

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 7 จาก 8