evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

  • PDF
  • พิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสนาจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ นำโดยนายจักกฤช  ตรีวิชา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสนาจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน  ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและภาษาไทยถิ่นดีเด่นพุทธศักราช 2554   เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

 

โดย ศาสนาจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน  ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานนะผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ชาวต่างประเทศ   โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม 2554

ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  • PDF
  • พิมพ์

ป้ายกิจกรรมโบว์ลิ่ง

 

  • PDF
  • พิมพ์

“โครงการกองทุนเพื่อการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  ปีบริหาร  2553 - 2554  ได้เปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ  หรือมอบให้เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ตามเห็นสมควร โดยขอให้ทางมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ดูแลบัญชีเงินฝากและสรุปรายงานให้ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ทราบทุกสิ้นปี  เนื่องจากทางคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  ได้มีการรณรงค์หาทุน และหารายได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ  เพื่อนำฝากเข้าบัญชี     ”กองทุนเพื่อการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ”  ส่วนการพิจารณาในการมอบทุนนั้น ขอให้ทางสำนักทุนการศึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ  เป็นผู้พิจารณาร่วมกันทุกครั้ง

 

ในปีการศึกษา 2554  เป็นปีที่ 2  ที่ทางสมาคมศิษย์เก่า จะได้มีการรณรงค์เพื่อหาทุน

การศึกษาให้กับน้องๆ ต่อไป

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พนักงาน และศิษย์เก่าทุกท่าน  ร่วมสนับสนุนใน “โครงการกองทุนเพื่อการศึกษา” ดังกล่าว  โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  เบอร์โทร. 053-241255  ต่อ 297    หรือติดต่อได้ที่   คุณพวงชมภู   ปัญโญ   เบอร์โทร.   081-8817857  หรือท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ได้รายละเอียดดังต่อนี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)    สาขามหาวิทยาลัยพายัพ

เลขที่บัญชี  802-206846-4

 

หากท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax ใบโอนเงินมายัง

เบอร์ 053-241255  ต่อ  300   เพื่อทางสมาคมฯ จะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 5 จาก 8