evden eve evden eve nakliyat evden eve nakliyat intizar dinle ilahi dinle

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ

  • PDF
  • พิมพ์

ขอแสดงความยินดี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์อนุชา  ชยะกุล ที่ได้รับคัดเลือกให้รับตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ปีบริหาร 2557 - 2558

  • PDF
  • พิมพ์

ขอแสดงความเสียใจ

ikinci el eşya

ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของ คุณพ่อพันธิ์ศักดิ์   เสรีศักดิ์   บิดาคุณวิจิตรไพลิน  เสรีศักดิ์  อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ

  • PDF
  • พิมพ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม พลอากาศเอกวีระ กิจจาทร อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน้า 1 จาก 8